סדרת Q

5 שנים על גוף המכשיר (לא כולל חלודה, ושרפות שומנים)

2 שנים על הצבע המכסה (לא כולל דהייה)

5 שנים על המבערים.

2 שנים על רשתות הגריל.

2 שנים אחריות כל שאר החלקים.

 

סדרת EFT

10 שנים על גוף המכשיר (לא כולל חלודה)
10 שנים על המכסה
10 שנים על המבערים (לא כולל חלודה)

5 שנים אחריות על הרשתות
3 שנים על משולשים

2 שנים על כל שאר החלקים.

 

SPIRIT II

10 שנים על גוף המכשיר
10 שנים על המשולשים
10 שנים על הרשתות
2 שנים אחריות על כל שאר החלקים.

 

GENESIS

10 שנים על גוף המכשיר
10 שנים על המשולשים
10 שנים על הרשתות
2 שנים אחריות על כל שאר החלקים.

 

מעשנות

10 שנים על גוף המכשיר.
10 שנים על על קערה.

2 שנים אחריות על כל שאר החלקים.

 

גרילי פחם

10 שנים על גוף המכשיר.
5 שנים על מערכת ניקוי.
2 שנים אחריות על כל שאר החלקים.