0
חברת Weber ישראל מגישה: בקר מוקפץ בזמן קצר!טאקו של עוף בבירה