0
גריל גז Spirit II 210IL דגמי 2019 צבע ספירגריל גז Spirit II 210IL דגמי 2019 צבע ספיר