0
כפתור הצתה לQ כולל סוללהכפתור הצתה לQ כולל סוללה