0
מבערים לספיריט 700/ סילבר Bמבערים לספיריט 700/ סילבר B