0
מתקן שוקיים למערכת ורטיקלית ולסדרת genesis II LXמתקן שוקיים למערכת ורטיקלית ולסדרת genesis II LX