0
רביעית שיפודי נירוסטה וובררביעית שיפודי נירוסטה וובר