0
גריל פחמים One Touch Preimum 67גריל פחמים One Touch Preimum 67